1. PREAMBUL
Accesarea, vizitarea, folosirea sau cumpărarea produselor prezentate pe site-ul wwww.zececadre.ro implică acceptarea termenilor și condițiilor mai jos enumerate. Pentru a fi informați despre toate condițiile de utilizare ale acestui site, vă rugăm să parcurgeți toate secțiunile următoare. wwww.zececadre.ro își rezervă dreptul de a face modificări și actualizări ai acestor termeni și condiții, precum și ale ofertei, fără o notificare prealabilă și fără precizarea motivelor; de asemenea, wwww.zececadre.ro își rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni și erori în afișare care pot surveni în urma unor greșeli de dactilografiere sau erori ale produselor software utilizate pentru funcționarea site-ului.
Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile, de fiecare dată când folosiți acest site.
Continuarea folosirii site-ului implică acceptarea modificărilor efectuate.

2. DEFINIȚII
Utilizator: persoana fizică / persoana juridică sau altă entitate juridică care accesează și vizualizează domeniul wwww.zececadre.ro și subdomeniile acestuia.
Cumpărător: persoana fizică / persoana juridică sau altă entitate juridică care emite o comandă.
Vânzător: ZeceCadre , cu denumirea comercială ZeceCadre Design SRL , având sediul social în loc. Bdul. Gheorghe Sincai 6 B, Bucuresti, Sector 4, România, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/13499/2022, CUI 46470400. Adresa de e-mail: contact@zececadre.ro; nr. tel.: +40732878525
Bunuri și servicii: orice produs, echipament, material și/sau parte a acestora sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în comandă sau privitoare în alt mod la acestea care urmează a fi furnizate de către vânzător cumpărătorului.
Comanda: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător prin care vânzătorul este de acord să livreze bunurile și serviciile și cumpărătorul este de acord să primească aceste bunuri și servicii și să facă plata acestora.
Contract: o comandă confirmată de către vânzător.
Drepturi de proprietate intelectuală (DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how-ul, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile bunurilor și serviciilor așa cum sunt precizate pe site și/sau în comandă.
Site: domeniul wwww.zececadre.ro și subdomeniile acestuia.

3. DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail) prin care vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente:
a. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice,
b. Termeni și condiții.
Dacă vânzătorul confirmă comanda, acest lucru implică o acceptare completă a termenilor comenzii. Acceptarea comenzii de către vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea vânzătorului către cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui contract. Confirmarea comenzii se face electronic (e-mail).

4. OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI
Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice precum și infrastructura tehnologică pentru a atinge rezultatul stipulat în comandă și va livra bunurile și serviciile care îndeplinesc cerințele și specificațiile cumpărătorului exprimate în comandă.
Vânzătorul se obligă să expedieze bunurile și serviciile în sistem de curierat door-to-door către cumpărător.
Vânzătorul se eliberează de riscurile și responsabilitățile asociate cu bunurile și serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care vânzătorul colaborează sau către reprezentantul cumpărătorului.
Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricărei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor și serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.
Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru imaginile aferente produselor prezentate pe site. Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile expuse pe site în orice mod (ex. diferențe de culori cauzate de diferite monitoare, condițiile de lumină la momentul fotografierii, diferențe în percepția dimensiunilor print-urilor și a broderiilor față de specificațiile reale afișate). Chiar și așa, ZeceCadre depune toate eforturile pentru ca fotografiile să reflecte cât mai apropiat produsele comandate.
Produsele și serviciile livrate pot diferi de specificațiile prevăzute pe site doar datorită unor erori materiale și involuntare (ex. eroare în dactilografiere). Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica designul și caracteristicile produselor și serviciilor fără notificare prealabilă, respectiv își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site fără notificare prealabilă.
Vânzătorul nu garantează disponibilitatea în stoc a produselor afișate, motiv pentru care va avea dreptul de a nu livra, parțial sau integral, o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă sau nu sunt disponibile.
În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, vânzătorul își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs sau serviciu și de a anunța cumpărătorul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.
Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.
Valoarea maximă a obligațiilor vânzătorului față de orice cumpărător în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de vânzător de la cumpărătorul respectiv.
Produsele comercializate pe site sunt destinate utilizării personale, iar revânzarea acestora este strict interzisă, conform Codului Fiscal.
Informațiile prezentate pe site-ul vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către vânzător, fără o anunțare prealabilă. Descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi susținute pentru prezentarea celor mai relevante informații, pentru ca produsul să îndeplinească exigențele cumpărătorului și să fie utilizat de către acesta în parametrii pentru care a fost achiziționat.
Odată cu confirmarea comenzii de către vânzător, cumpărătorul se obligă să achite prețul produselor și serviciilor comandate în conformitate cu modalitățile de plată prezentate pe site.
În cazul plăților online, vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai cumpărătorul.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ
Utilizatorul/cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice nici una dintre informările primite de la vânzător.
Toate desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea ZeceCadre și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.
Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a ZeceCadre , acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau publicare.
Utilizatorului/cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat de ZeceCadre , includerea oricărui element de conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al ZeceCadre asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al ZeceCadre .

6. CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR
Informațiile de orice natură furnizate de către cumpărător vânzătorului, vor rămâne în proprietatea vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului/comenzii și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al vânzătorului.
Cumpărătorului nu ii este permis nici un mod de dezvăluire către terțe părți cu privire la comandă, fără consimțământul prealabil scris al vânzătorului.
Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site și a adreselor de e-mail asociate, oferiți vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care le-ați trimis prin intermediul site-ului wwww.zececadre.ro și a adreselor de e-mail asociate acestuia.
Prin înscrierea în baza de date ZeceCadre , cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai ZeceCadre : furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat sau guvernamentale atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care ZeceCadre Design SRL poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor, etc.


7. POLITICA DE COOKIE
Un cookie este un fișier text care conține mici fragmente de informații trimise navigatorului tău și memorate în computerul, telefonul tău mobil sau alt dispozitiv, atunci când vizitezi un site. Acest fișier cookie trimite informații înapoi către site ori de câte ori îl revizitezi.
ZeceCadre utilizează cookie-urile pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului, pentru a ajuta utilizatorul/cumpărătorul să navigheze mai eficient de la o pagină la alta, pentru a memora preferințele acestuia și, în general, pentru a îmbunătăți experiența acestuia pe site.
Cookie-urile folosite de ZeceCadre pot fi din următoarele categorii:
– cookie-uri strict necesare: utilizate pentru a administra înregistrarea și autentificarea utilizatorului. Fără aceste cookie-uri, bunurile și serviciile solicitate de către cumpărător nu pot fi furnizate.
– cookie-uri pentru performanță: utilizate în colectarea de informații referitoare la cum utilizează vizitatorii un site (ex. cele mai vizitate pagini). Aceste cookie-uri nu colectează informații care identifică vizitatori individuali; toate informațiile astfel colectate sunt cumulate și anonime și servesc la generarea statisticilor privitoare la impactul site-ului în rândul utilizatorilor/cumpărătorilor.
– cookie-uri pentru funcționalitate: permit site-ului să memoreze opțiunile alese de utilizator (ex. numele de utilizator, limba etc.) obiectivul fiind îmbunătățirea experienței utilizatorului pe site.
– cookie-uri pentru publicitate: utilizate pentru a limita de câte ori este afișată o reclamă, precum și pentru a măsura impactul campaniilor publicitare. Cookie-urile pentru publicitate sunt plasate de terțe părți (ex. companii de publicitate) și sunt legate de serviciile de publicitate furnizate pe site de terțe părți.
– cookie-uri pentru rețelele sociale: folosite de rețelele de socializare (Facebook,, YouTube, Instagram) și permit distribuirea conținutului de pe wwww.zececadre.ro pe respectivele rețele.
Administrarea cookie-urilor se realizează de către utilizatori prin modificarea setărilor navigatorului de internet utilizat. O sursă recomandată pentru mai multe informații referitoare la administrarea cookie-urilor este www.aboutcookies.org
Atragem atenția că pentru utilizarea optimă și completă a site-ului wwww.zececadre.ro este necesară activarea de către utilizator a cookie-urilor.
Utilizarea site-ului wwww.zececadre.ro fără respingerea cookie-urilor sau a tehnologiilor similare presupune implicit consimțământul vizitatorilor pentru utilizarea de către ZeceCadre a unor astfel de tehnologii și pentru prelucrarea informațiilor.

8. COMENZI
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul își derulează operațiunile.
Comanda va fi compusă din următoarele documente:
a. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
c. Termeni și condiții
Dacă vânzătorul aprobă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor comenzii. Acceptarea comenzii de către vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea vânzătorului către cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia.
Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui contract.
Confirmarea comenzii se face telefonic sau electronic (e-mail).
Prețurile produselor din comandă sunt valabile 7 zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii.
Cu excepția produselor personalizate, ZeceCadre Design SRL poate denunța unilateral și va anula automat o comandă efectuată de către cumpărător, chiar și fără o notificare prealabilă adresată acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, în următoarele situații:
– Neacceptarea de către banca emitentă a cardului cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
– Datele furnizate de către cumpărător pe site sunt incomplete sau incorecte;
– Activitatea cumpărătorului pe site poate și/sau produce daune de orice natură de partea ZeceCadre Design SRL ;
– Existența unei livrări nereușite către același cumpărător din motive ca: refuz plată contravaloare comandă, destinatar negăsit la adresa după 2 încercări, destinatarul nu răspunde la telefon;
– Neonorarea obligațiilor de plată în cazul plăților prin OP/transfer bancar sau a avansurilor percepute;
– Pentru alte motive obiective.
În cazul produselor personalizate, ZeceCadre Design SRL poate denunța unilateral și va anula automat o comandă efectuată de către cumpărător, chiar și fără o notificare prealabilă adresată acestuia, fără nicio obligație ulterioară față de cumpărător și cu posibilitatea de a pretinde cumpărătorului daune-interese, în următoarele situații:
– Neacceptarea de către banca emitentă a cardului cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
– Datele furnizate de către cumpărător pe site sunt incomplete sau incorecte;
– Activitatea cumpărătorului pe site poate și/sau produce daune de orice natură de partea ZeceCadre Design SRL ;
– Existența unei livrări nereușite către același cumpărător din motive ca: refuz plată contravaloare comandă, destinatar negăsit la adresa după 2 încercări, destinatarul nu răspunde la telefon;
– Neonorarea obligațiilor de plată în cazul plăților prin OP/transfer bancar sau a avansurilor percepute;
– Pentru alte motive obiective.
DETALIEREA VARIANTELOR DE LANSARE A COMENZILOR
COMANDA ONLINE
– Puteți comanda instant introducând datele dvs. de contact și de livrare;
– Selectați produsul dorit apăsând pe poză sau pe titlul acestuia;
– Selectați numărul de bucăți după care opțiunea “Adaugă în coș“;
– În partea dreaptă sus a paginii aveți coșul cu toate produsele selectate; actualizați cantitatea dacă este necesar; Dacă ați primit un cod de cupon, acesta poate fi introdus în această pagină;
– Se navighează în josul paginii unde se selectează opțiunea de livrare; Atragem atenția că prețul de transport afișat este estimativ, și în funcție de greutatea coletului sau localitatea de livrare acesta poate suferi modificări; Prețul final al transportului va fi înscris pe factură;
– Se apasă butonul “Continuă cu finalizarea“;
– În cazul în care nu a fost creat în prealabil un cont, în această pagină este necesară completarea corectă a detaliilor de facturare;
– Se selectează metoda de plată; în cazul plății prin OP/transfer bancar comanda nu va fi livrată decât după confirmarea plății în contul bancar; în această variantă prețul de transport va scădea cu contravaloarea tarifului de ramburs; Prețul final al transportului va fi înscris pe factură;
– Dacă nu au fost parcurse până acum, aici pot fi consultate atât Politica de confidențialitate cât și Termenii și condițiile site-ului; se bifează opțiunea și se apasă “Plasează comanda“;
– Se returnează un mesaj automat de înregistrare conținând numărul și data comenzii, valoarea totală și metoda de plată precum și detaliile comenzii; în paralel dovada înregistrării comenzii este transmisă la adresa de e-mail a cumpărătorului furnizată în pasul anterior;
– După finalizarea comenzii în cel mult o zi lucrătoare un agent vânzări vă va contacta pentru confirmarea comenzii, iar dvs. puteți vizualiza starea acesteia (dacă aveți cont) din ”CONTUL MEU”;
– După ce a fost înregistrată, dacă sunt îndeplinite condițiile de valabilitate a acesteia, înainte de a trece în producție/livrare comanda este aprobată moment în care se transmite fie un email de aprobare a comenzii fie se realizează aprobarea telefonică a acesteia;
– Dacă toate condițiile sunt îndeplinite (ex. în cazul metodei de plată prin OP – plata figurează în conturile noastre), la momentul livrării se transmite un email de confirmare a finalizării și expedierii comenzii având în atașament atât factura cât și AWB-ul dacă a fost selectată livrarea prin curier; alternativ, documentele menționate se pot transmite în format fizic alături de expediție.

COMANDA TELEFONICĂ
– Telefonând la +40 732 878 525, un agent de vânzări ZeceCadre vă va prelua comanda. În cazul în care toți agenții noștri sunt ocupați, veți fi contactat cât mai curând posibil.

9. FACTURARE ȘI PLATĂ
Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în comandă sau factură. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru bunurile și serviciile livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
Prețurile afișate pe site sunt exprimate în lei (RON) și sunt prețuri finale, incluzând TVA.
În plus, atragem atenția că prețurile afișate pe site nu includ costul transportului. Acesta va fi relevat separat pe factură.
Pentru o corectă comunicare a facturii aferente comenzii, cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi existente în cont.
Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în contul său sau în formularul de comandă sau în format tipărit alături de expediție.
În cazul plăților online, prin OP/transfer bancar, vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai cumpărătorul.
Important! La anumite comenzi ZeceCadre își rezervă dreptul de a percepe un avans de minim 50% din valoarea produsului iar restul plății se realizează la livrare.

10. LIVRARE
Livrarea produselor se realizează prin curier rapid. Pentru a asigura și menține standardul de calitate asumat, produsele sunt realizate individual și cu multă atenție la detaliu. Procesarea comenzilor se face în ordinea primirii acestora iar odată primită, comanda este procesată în maxim 1-2 zile lucrătoare aceasta fiind aprobată sau refuzată de către vânzător. Comenzile recepționate în intervalul vineri-duminică se vor considera ca fiind primite în ziua de luni.
Produsele personalizate au caracter unic iar durata de producție este de până la 1-2 zile lucrătoare în urma acceptării unei comenzi.
Produsele de serie mică afișate pe site fie se află în stoc fie sunt realizate ca urmare a comenzii. Dacă nu se află pe stoc, durata de producție pentru aceste produse este de până la 2-5 zile lucrătoare în urma acceptării unei comenzi, în funcție de volumul solicitat.
În plus, se pot adăuga alte 2–4 zile lucrătoare pentru manipulare și livrare. De sărbători și în perioadele de reduceri termenul de livrare se poate prelungi.
Taxa de transport variază în funcție de greutatea coletului și de destinație. Taxa de transport va fi inclusă în factura emisă de ZeceCadre Design SRL . și se va regăsi în totalul de plată, potrivit email-ului de confirmare al comenzii. În cazul comenzilor de peste 300 lei, transportul este gratuit în măsura în care destinația de livrare nu implică kilometri suplimentari față de aria de acoperire standard a curierului (în acest caz cumpărătorul se obligă să achite diferența constând în tariful de kilometri suplimentari).
Dacă pachetul nu poate fi livrat (destinatarul nu răspunde, adresa specificată de dumneavoastră este greșită etc), veți fi contactat telefonic de către curier. Dacă nu se poate lua contact cu destinatarul, coletele rămân la curierul zonal 7 zile, după care revin la expeditor.
Nu suntem răspunzători pentru expedieri întârziate, pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea greșită a unei expedieri sau a unei părți din aceasta în cazul în care sunt generate de următoarele situații/circumstanțe independente de voința noastră, dar nelimitându-se la acestea:
– blocaje rutiere (căderi de copaci, stânci, coliziuni în lanț), surpări de teren în apropierea șoselei;
– căderi de poduri, astupări de tunele montane, deraierea trenurilor în apropierea șoselei, blocări naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, condiții meteorologice nefavorabile bunei desfășurări a itinerariului propus;
– cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade, incendii naturale, inundații, deversări de fluvii, părăsiri de albii etc;
– cauze umane: starea de război, starea de asediu, etatizarea forțată (trecerea în proprietatea statului), revoluții, revolte populare etc;
– nerespectarea comenzilor de către furnizori și terți.
ZeceCadre Design SRL nu este răspunzătoare de fluctuațiile stocurilor furnizorilor și nu poate fi trasă la răspundere în cazul în care un produs sau părțile componente ale acestuia dispar din oferta furnizorilor sau sub-furnizorilor săi.
Proprietatea asupra bunurilor și serviciilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea cumpărătorului în locația indicată în comandă (semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul vânzătorului).

11. RETURNAREA PRODUSELOR
Cumpărătorul poate solicita returnarea produselor în următoarele situații:
– Coletele prezintă deteriorări severe;
– Se probează prin fotografii;
– Produsele au fost livrate / facturate greșit. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat. Cumpărătorul poate solicita returnarea acestora pentru înlocuire, iar dacă produsele nu se mai află pe stoc, poate opta pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de cumpărător.

Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris vânzătorului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului. De asemenea, în conformitate cu art. 7 alin. 1 din OG 130/2000, cumpărătorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în scris, în termen de 14 zile de la data primirii produsului/produselor, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor vor cădea, conform legii, în sarcina cumpărătorului.; în acest caz puteți să ne înștiințați prin transmiterea unui email la contact@zececadre.ro cu privire la decizia dumneavoastră de a returna produsele.
În toate cazurile de mai sus, dreptul dumneavoastră de a anula un contract sau de a returna produsele, se aplică numai produselor care sunt returnate în aceeași stare în care le-aţi primit. Vă rugăm să returnați orice produs folosind sau incluzând ambalajul său original. Trebuie să ne trimiteți și factura, toate cutiile, etichetele, instrucțiunile/documentele (dacă există) și ambalajele originale împreună cu produsul returnat. Nu se va efectua nicio rambursare dacă produsul a fost folosit după desigilare, dacă nu este în aceeași condiție în care a fost livrat sau dacă este deteriorat. Returnarea produselor se face doar prin curierul agreat de ZeceCadre . Astfel în funcție de produsul primit la retur, ne rezervăm dreptul de a refuza returul sau de a opri o sumă, suma ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse.
Produsele personalizate nu pot fi returnate. Vă rugăm să aveți în vedere că aceste produse sunt create după configurațiile specificate de dumneavoastră, deci nu pot fi schimbate sau returnate. Acest aspect este probat și conform Ord.130/2000 Cap.2 Art.10, litera c) contracte de furnizare a unor produse executate după specificațiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum și a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid;
Nu se returnează produsele pe motiv că nu sunt identice cu fotografiile din descrierea produselor. Fotografiile din descriere sunt cu titlu de prezentare.
În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face prin virament bancar în contul indicat de cumpărător în cel mult 14 zile de la primirea produsului returnat. Fără a aduce atingere celor de mai sus, putem amâna rambursarea până când vom primi înapoi produsele sau până când veți furniza dovezi că ați trimis înapoi produsele, oricare dintre acestea intervine mai întâi.

12. GARANȚIE
Toate bunurile comercializate de către ZeceCadre Design SRL . beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.
Toate produsele au termen de garanție de 30 de zile în baza facturii emise de către ZeceCadre Design SRL ,sub condiția respectării instrucțiunilor de folosire publicate pe site și/sau pe etichetele ce însoțesc produsele.

13. FORȚĂ MAJORĂ
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Forța majoră se probează de partea care o invocă printr-un certificat emis de autoritățile competente.
Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune – interese.

14. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între ZeceCadre Design SRL și utilizator/cumpărător, se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din Municipiul Bucuresti.